EKSPERCI URODY 2020

Kto wygra nagrody główne?

Nagrody główne zostaną przyznane na GALI FINAŁOWEJ, która odbędzie się w lutym/marcu 2021. Każdy uczestnik konkursu, który w trakcie Konkursu dokona zakupu produktów detalicznych marki Peel Mission®, Regener Max® oraz bloc® na kwotę minimum 15 000 zł netto (18 450 zł brutto), otrzyma nagrodę wyróżnienia – Statuetkę i zostanie zaproszony na Galę Finałową.

3 Uczestnikom, którzy dokonają w trakcie Konkursu najwyższych zakupów towarów, ale o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto, przyznane zostaną nagrody główne:

* W terminie wybranym przez Organizatora.